Udział dr Joanny Jaroszyk w XXXIV Debacie Akademickiej

Dr Joanna Jaroszyk, adiunkt Zakładu Historii Gospodarczej UAM, uczestniczyła 20 marca 2023 r. w XXXIV Debacie Akademickiej: Ile państwa w gospodarce?

W panelu prelegenci podjęli trzy zagadnienia wokół których koncentrowała się dyskusja:

  1. Czy zachowanie interesu państwa wymaga utrzymania państwowej własności w gospodarce?
  2. Na ile pogląd, że strategiczne branże gospodarcze powinny być w rękach państwa, znajduje naukowe i praktyczne uzasadnienie?
  3. PKN Orlen, czyli kapitalizm państwowy.

 

Spotkanie zostało nagrane i udostępnione na kanale YouTube Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Link do tego wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=5AJb-eowTDU