Studia Historiae Oeconomicae

                               SHO_Call for Papers 40/1 (2022)          SHO Call for Papers 40/2 (2022)

 

Rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych. Pierwszy numer ukazał się w 1967 roku, a do grona założycieli należeli prof. Czesław Łuczak i prof. Jerzy Topolski.  Współcześnie łamy czasopisma otwarte są na artykuły problemowe i przeglądowe dotyczące nowych zjawisk w życiu gospodarczym i społecznym, ich ujęć teoretycznych i hipotez społeczno-ekonomicznych.

 

Powstanie Studia Historiae Oeconomicae


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.
The paper edition of the journal is reference edition.

Standardy etyczne stosowane przez Redakcję „Studia Historiae Oeconomicae” zostały przygotowane
w oparciu o wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE) oraz na Kodeksie etyki
pracownika naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce:
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf


Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief

Prof. dr hab. Tadeusz Janicki

Sekretarz Redakcji/Editorial Secretary

prof. dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka

Członkowie redakcji/Editorial Board Members

prof. dr hab. Ewa Domańska
ewa.domanska@amu.edu.pl
dr Przemysław Pluciński
plucin@amu.edu.pl

Redaktorzy tematyczni/Thematic editors

Historia gospodarcza
prof. dr hab. Tadeusz Janicki
Ekonomia i statystyka
prof. dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka
Socjologia i nauki społeczne
dr Przemysław Pluciński
Metodologia historii  i teoria nauk humanistycznych i społecznych
prof. dr hab. Ewa Domańska

Adres redakcji/Editorial office address

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

Kontakt/Contact 

majkal@amu.edu.pl
zhg@amu.edu.pl
sho@amu.edu.pl
wyki@amu.edu.pl

Rada Naukowa SHO/Editorial Board:

Broński Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Chumiński Jędrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Głowiński Tomasz, prof. dr hab. Paweł Grata ., Uniwersytet Wrocławski
 Grata Paweł, prof. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski
Holec Roman, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja
Kaliński Janusz, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kowal Stefan, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Leszczyńska Cecylia, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
Matsuka Jin, prof. dr, Otaru University of Commerce, Japonia
Müller Uwe, dr, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) in Leipzig, Niemcy
Sabine Menu, prof., EM Strasbourg Business School, France Shachmurove Yochanan, prof., City College of New York, USA
Słodowa-Hełpa Małgorzata, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Swain Nigel, dr, School of Histories, Languages & Cultures, University of Liverpool, Wielka Brytania
Szulc Witold, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zimmermann Volker, prof. dr, Collegium Carolinum Monachium, Niemcy

Recenzenci/Reviewers

prof. dr hab. Kazimierz Badziak (Łódź)
prof. dr hab. Kondrat Białecki (Poznań)
prof. dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Poznań)
prof. dr hab. Zbyszko Górczak (Poznań)
prof. dr hab. Paweł Grata (Rzeszów)
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Poznań)
prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Warszawa)
prof. dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz (Poznań)
prof. dr hab. Sławomir Kamosiński (Bydgoszcz)
prof. dr hab. Tomasz Kargol (Kraków)
prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań)
prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Wrocław)
dr Jakub Kujawa (Poznań)
prof. dr hab. Beata Lorens (Rzeszów)
dr Torsten Lorenz (Berlin)
prof. dr hab. Roman Macyra (Poznań)
prof. dr hab. Rafał Matera (Łódź)
prof. dr hab. Marek Mikołajczyk (Poznań)
prof. dr hab Jan Miłosz (Poznań)
prof. dr hab. Wojciech Morawski (Warszawa)
prof. dr hab. Piotr Okulewicz (Poznań)
dr Przemysław Pluciński (Poznań)
prof. dr hab. Izabela Skórzyńska (Poznań)
prof. dr hab. Maria Solarska (Poznań)
prof. dr hab. Andrzej Wypustek (Wrocław)

Studia Historiae Oeconomicae jest indeksowany w następujących serwisach:
Studia Historiae Oeconomicae is covered by the following services:
 • Arianta
 • Baidu Scholar
 • BazEkon
 • Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/)
 • Cabell’s Directory
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • EBSCO (relevant databases)
 • EBSCO Discovery Service
 • EconBiz
 • ECONIS
 • ERIH PLUS
 • Genamics JournalSeek
 • Google Scholar
 • Index Copernicus International
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • Publons
 • ReadCube
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • Sherpa/RoMEO
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDNet
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WanFang Data
 • WorldCat (OCLC)