Studia Historiae Oeconomicae

SHO_call for papers 36 (2018)

Rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych. Pierwszy numer ukazał się w 1967 roku, a do grona założycieli należeli prof. Czesław Łuczak i prof. Jerzy Topolski. Pierwotnym założeniem redaktorów było udostępnianie wyników badań polskich uczonych w obszarze historii gospodarczej i społecznej w językach kongresowych. Współcześnie łamy czasopisma otwarte są na artykuły problemowe i przeglądowe dotyczące nowych zjawisk w życiu gospodarczym i społecznym, ich ujęć teoretycznych i hipotez społeczno-ekonomicznych.

Powstanie Studia Historiae Oeconomicae


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.
The paper edition of the journal is reference edition.

Standardy etyczne stosowane przez Redakcję „Studia Historiae Oeconomicae” zostały przygotowane
w oparciu o wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE) oraz na Kodeksie etyki
pracownika naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce:
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf


Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief

Prof. dr hab. Tadeusz Janicki

Sekretarz Redakcji/Editorial Secretary

dr Marcin Graban

Rada Naukowa SHO/Editorial Board:

Broński Krzysztof, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Chumiński Jędrzej, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Holec Roman, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.
Kaliński Janusz, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kowal Stefan, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Matsuka Jin, prof. dr, Otaru University of Commerce, Japonia.
Uwe Müller, dr, Leibniz-Institut für Geschichte
und Kultur des östlichen Europa (GWZO) in Leipzig, Niemcy
Shachmurove Yochanan, prof., City College of New York, USA.
Słodowa-Hełpa Małgorzata, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
Szulc Witold, prof. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Włodarczyk Edward, prof. dr hab., Uniwersytet Szczeciński,
Zimmermann Volker, prof. dr, Collegium Carolinum Monachium, Niemcy.

Recenzenci / Reviewers:

prof. dr hab. Kazimierz Badziak (Łódź),
prof. dr hab. Zbyszko Górczak (Poznań),
prof. dr hab. Paweł Grata (Rzeszów),
prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Poznań),
prof. dr hab. Sławomir Kamosiński (Bydgoszcz),
prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Wrocław),
dr Torsten Lorenz (Berlin),
prof. dr hab. Rafał Matera (Łódź),
prof. dr hab. Wojciech Morawski (Warszawa),
dr hab. Piotr Okulewicz (Poznań)

Studia Historiae Oeconomicae jest indeksowany w następujących serwisach:
Studia Historiae Oeconomicae is covered by the following services:

Arianta
Baidu Scholar
BazEkon
Cabell’s Directory
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
EconBiz
ECONIS
Genamics JournalSeek
Google Scholar
J-Gate
JournalTOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
Publons
ReadCube
Research Papers in Economics (RePEc)
Sherpa/RoMEO
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDNet
Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
WanFang Data
WorldCat (OCLC)