Call for Papers

                                                                         

Call for Papers

Studia Historiae Oeconomicae vol. 40/1 (2022):

PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSIEBIORSTWA

więcej informacji


Call for Papers

Studia Historiae Oeconomicae vol. 40/2 (2022):

SPISY POWSZECHNE, STATYSTYKI i BAZY DANYCH

więcej informacji 

Tom 40 SHO zostanie opublikowany online na platformie SCIENDO/DeGruyter oraz w formie tradycyjnej.

SHO znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN i oferuje 40 pkt. za artykuł.

SHO jest publikowane w języku angielskim.

Kontakt: Tadeusz Janicki, wyki@amu.edu.pl; Lucyna Błażejczyk-Majka, majkal@amu.edu.pl

Czasopismo SHO jest indeksowane w następujących serwisach: Arianta; Baidu Scholar; BazEkon; Cabell’s Directory; Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/); CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure); CNPIEC; DOAJ (Directory of Open Access Journals); EBSCO (relevant databases); EBSCO Discovery Service; EconBiz; ECONIS; Genamics JournalSeek; ERIH PLUS; Google Scholar; J-Gate; JournalTOCs; KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders); Naviga (Softweco); Primo Central (ExLibris); ReadCube; Research Papers in Economics (RePEc); ResearchGate; Sherpa/RoMEO; Summon (Serials Solutions/ProQuest); TDNet; Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb; WanFang Data; WorldCat OCLC).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY