Kontakt

Zakład Historii Gospodarczej

Wydział Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

61-614 Poznań

                                                                                                                                                           zhg@amu.edu.pl