SOCJOEKONOMIKA I STOPIEŃ (ARCHIWUM)

 

SOCJOEKONOMIKA I STOPIEŃ

 

SOCJOEKONOMIKA to interdyscyplinarne studia humanistyczne, które bazując na badaniach historycznych rozszerzają zakres zainteresowań o elementy prawa, socjologii i ekonomii. To specjalność dla osób otwartych i komunikatywnych, które widzą swoją przyszłość w administracji samorządowej i państwowej, organizacjach pozarządowych, biznesie i przedsiębiorczości.

 

PROGRAM STUDIÓW