XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych Poznań 2022

Ważne wydarzenie dla wszystkich historyków gospodarczych. W ramach zakończonego właśnie XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2022 dokonano wręczenia nagrody International ICHS History Prize, zwanej historycznym noblem. Otrzymał ją profesor Sanyaj Subrahmanyam, specjalista historii gospodarczej z uniwersytetu w Delhi, a następnie w Oxfordzie, kalifornijskim uniwersytecie w Los Angeles oraz College de France. Więcej na temat tego wybitnego historyka gospodarczego na https://en.wikipedia.org/wiki/Sanjay_Subrahmanyam

 Na XXIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych Poznań 2022 swoją obecność zaznaczył także  prof. Tadeusz Janicki (kierownik ZHG UAM), który wraz z prof. Dariuszem Gwiazdowiczem (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) był organizatorem sesji pt. ,,Man and Nature. Between Destruction and Creation”.  Sesja poświęcona była problemowi destrukcji krajobrazu przyrodniczego i kreowania krajobrazu kulturowego w różnych miejscach i okresach historycznych, rozpatrywanego w kontekście rozwoju szeroko rozumianej cywilizcji. Podczas tej sesji prof. T. Janicki wystąpił z referatem pt. ,,Agriculture and the environment in Poland after 1945”.  W trakcie sesji referaty wygłosili również: Dariusz Gwiazdowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Piotr Daszkiewicz (Muséum national d’Histoire Naturelle Paryż), Tomasz Samojlik (Instytut Biologii Ssaków PAN Białowieża), Kazimierz Ilski (UAM Poznań), Hansjörg Küster (Leibniz University, Institute of Geobotany, Hannover), Takayoshi Koike (Hokkaido University, Department of Forest Science), Jürgen Rosebrock (Stiftung Naturschutzgeschichte in Königswinter), Dariusz Jarosz (Instyutut Historii PAN, Warszawa).