Udział pracowników ZHG UAM w konferencji naukowej


W dniach 
14-16 września 2023 r. w Lubinie odbyła się Konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej i Muzeum Historyczne w Lubinie pt. Na ratunek gospodarce: odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju gospodarki w XIX – XXI wieku, w której wzięli udział pracownicy Zakładu Historii Gospodarczej UAM. Prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki wygłosił referat pt. Koncepcje ekonomiczne i polityka gospodarcza Karla Schillera wobec recesji gospodarczej w RFN (1966–1972), a dr Joanna Jaroszyk wspólnie z prof. Pawłem Gratą zaprezentowała wystąpienie pt. Dwa kryzysy, dwa systemy, dwie drogi – gospodarki Hiszpanii i Polski w II połowie lat 50. XX wieku.