Publikacja dra Jakuba Kujawy

Z przyjemnością informujemy o wydaniu pracy dra Jakuba Kujawy pt. Przestrzeń miasta w gospodarce socjalistycznej. Industrializacja i budownictwo mieszkaniowe w latach 1950–1980 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Wydziału Historii UAM  w Poznaniu.

Publikacja dostępna jest w Bibliotece Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozycja znajduje się również w sprzedaży internetowej prowadzonej przez Wydawnictwo Wydziału Historii UAM w Poznaniu, więcej informacji: mariolam@amu.edu.pl.

Do pobrania spis treści:  SPIS TREŚCI