Jubileusz stulecia Katedry i Zakładu Historii Gospodarczej

Z radością informujemy, że ukazał się tom zatytułowany Historia gospodarcza. Problemy i metody. Studia w stulecie powstania poznańskiej szkoły historii gospodarczej. Publikacja została przygotowana na jubileusz 100-lecia Katedry i następnie Zakładu Historii Gospodarczej na UAM w Poznaniu. Wnosi ona nowe spojrzenie na wybrane zagadnienia historii gospodarczej.

Dzięki lekturze czytelnik ma okazję zgłębić bardzo różnorodną problematykę. W książce znalazły się teksty na temat relacji państwa i gospodarki oraz strukturalnych determinantów modernizacji gospodarczej Polski. Nie zabrakło refleksji na temat komplementarności ekonomii i historii gospodarczej. Jednocześnie w publikacji przeczytamy również o runku pracy, zatrudnieniu oraz sferze socjalnej. Jest to także okazja aby dowiedzieć się więcej o ekonomii nieformalnej, gdzie jeden z autorów (Jerzy Kochanowski) stara się odpowiedzieć na przewrotne pytanie ile kolorów może mieć czarny rynek?

Jubileuszową książkę otwiera obszerny wstęp przedstawiający kulisy powstania i funkcjonowania Zakładu Historii Gospodarczej w Poznaniu:

„Obok Krakowa i Lwowa, które za sprawą Franciszka Bujaka dzierżą palmę pierwszeństwa w rozwoju historii gospodarczej na ziemiach polskich kolejny ośrodek powstał w 1919 r. w Poznaniu w związku organizacją nowego uniwersytetu. Wśród rozpatrywanych przez Komisję Uniwersytecką na jej drugim posiedzeniu w dniu 18 listopada 1918 r…”

Składające się na tom teksty przedstawiają osiągnięcia i jednocześnie wskazują możliwości rozwoju tej gałęzi nauk historycznych w przyszłości. Jak najbardziej istnieje możliwość nabycia książki w Wydawnictwie Wydziału Historii UAM. Zainteresowane osoby wydaniem na setny jubileusz katedry i Zakładu Historii Gospodarczej prosimy o kontakt pod wskazanym adresem mailowym.