100 lat Katedry i Zakładu Historii Gospodarczej

Jan_Rutkowski

W dniu 1 sierpnia 1920 r. prof. Jan Rutkowski objął stanowisko kierownika nowo utworzonej na Uniwersytecie Poznańskim Katedry Historii Gospodarczej. W ten sposób rozpoczęła działalność jednostka naukowa, która w krótkim czasie, obok kierowanego przez prof. Franciszka Bujaka Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, zyskała status jednego z najważniejszych ośrodków badań nad historią gospodarczą w Polsce.

W związku z jubileuszem stulecia działalności, Zakład Historii Gospodarczej, Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, której celem jest refleksja naukowa dotycząca roli historii gospodarczej i jej miejsca w polskiej historiografii oraz możliwości jakie daje stosowanie charakterystycznych dla niej metod badawczych w analizie dziejów polskiej gospodarki w ostatnim stuleciu, ze szczególnym uwzględnieniem jej sukcesów i porażek.

SUKCESY i PORAŻKI POLSKIEJ GOSPODARKI

w ostatnim stuleciu – z perspektywy historii gospodarczej.

Jubileusz Katedry i Zakładu Historii Gospodarczej

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1920-2020.

Poznań 24 – 25 września 2020 r.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i dyskusji w trakcie konferencji nad zagadnieniami w następujących obszarach:

  • historia gospodarcza w Polsce oraz jej osiągniecia, metody, obszary badań, zaniechania i perspektywy,
  • czynniki endo- i egzogenne wpływające na sukces bądź porażkę firm, poszczególnych gałęzi i/lub całej gospodarki,
  • krótko i długofalowe skutki sukcesów i porażek przedsięwzięć gospodarczych i polityki gospodarczej w różnych systemach gospodarczych  (wolnorynkowych i centralnie sterowanym),
  • przypadki sukcesów i porażek (case study) firm i innych przedsięwzięć gospodarczych w  ujęciu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym.

Prosimy o przesyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (max. 400 słów), notą biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy do 30 kwietnia 2020 roku na jeden z adresów: Tadeusz Janicki wyki@amu.edu.pl, Lucyna Błażejczyk – Majka majkal@amu.edu.pl, Jan Miłosz janmilosz@wp.pl.

Spośród zgłoszonych tematów wybierzemy te, które zostaną przedstawione podczas konferencji. O dokonanym wyborze poinformujemy do 15 maja 2020 roku. Wszystkie zgłoszone referaty i komunikaty – również nieprezentowane podczas konferencji – zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych i akceptacji redakcji) w specjalnym numerze Studia Historiae Oeconomicae (SHO) w 2021 r. Zapraszamy również do udziału w konferencji bez zgłoszonego referatu. Czas referatu to 20 min.

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł z noclegiem i 150 zł bez noclegu. W ramach powyższej opłaty organizatorzy zapewniają uczestnikom spoza Poznania nocleg, a wszystkim uczestnikom konferencji materiały konferencyjne i wyżywienie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu. Specjalne konto do wnoszenia opłaty konferencyjnej przekazane zostanie zainteresowanym osobom w późniejszym terminie.

Komitet organizacyjny konferencji:

  • Prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki
  • Prof. UAM dr hab. Lucyna Błażejczyk – Majka
  • Prof. UAM dr hab. Jan Miłosz